El Centre de recursos de Gent Gran de Salt es dirigeix a tota la ciutadania i, especialment, a les persones grans, per tal de promoure l’envelliment actiu de la gent gran al municipi.

Aquesta iniciativa de l’ Ajuntament de Salt i del Consorci de Benestar Social Gironès -Salt pretén millorar el benestar integral de les persones grans, proposant estratègies locals de prevenció i promoció de l’envelliment actiu mitjançant polítiques socials inclusives i el foment de la seva responsabilitat i la participació social.

Finalitat

La seva finalitat és, en essència, la de complementar els recursos i serveis existents, i apropar-los a la comunitat. En aquest sentit entenem al col·lectiu de gent gran com a persones actives i ens plantegem treballar la seva dinamització com a mesura de detecció i prevenció de situacions d’empitjorament personal i de salut. Així, donant-los activitats, sortides i responsabilitats els manté alerta i els proporciona eines de relació amb altres persones en situacions similars.


Destinataris

El servei públic que es vol prestar s’adreça:
  • A la població major de 65 anys o en situació de prejubilació del municipi de Salt.
  • A tots els ciutadans i ciutadanes en general, mitjançant activitats de sensibilització, relació i promoció del bon veïnatge que fomentin el benestar de la gent gran i/o necessitin informació sobre el col·lectiu.
Objectius
  1. Dotar a la gent gran de Salt d’un recurs proper que els faciliti informació, assessorament, orientació i alhora pugui gestionar els recursos especialitzats del territori.
  2. Potenciar les activitats d’envelliment actiu i prevenció de la dependència.
  3. Potenciar i donar suport a les associacions, entitats i projectes que treballen amb gent gran.