CINEMA NOVEMBRE 2018

“Perquè el cervell no es torni vell”
Activitats per a la gent gran i amb la gent gran

- “ HA NACIDO UNA ESTRELLA” 

Cinemes OCINE Girona
Dimecres 7 de novembre a les 16 hores
Preu entrada: 3,30 euros
Recollida davant l’antiga Policia de Salt a les 15 hores