CINEMA NOVEMBRE 2016

"Perquè el cervell no es torni vell"
- "UN MONSTRUO VIENE A VERME"- durada 1h i 48 min.
Cinemes OCINE Girona
 Dimecres 2 de novembre a les 16 hores
Preu entrada: 3,30 euros
Recollida davant l’antiga Policia de Salt a les 15 hores.