XERRADES MARÇ 2015


COOPERATIVA AVANCEM SANTA CLARA PRESTA SERVEIS INTEGRALS A LA GENT GRAN el dimarts 10 de març a les 16.30 h a càrrec de Ivon Maritza Henao, coordinadora de la Cooperativa Avancem Santa Clara.

QUÈ HA DE TENIR UNA FARMACIOLA DOMESTICA el dimarts 17 de març a les 16.30 h a càrrec de Creu Roja.

INCONTINÈNCIA URINARIA el dijous 19 de març a les 16.30 h a càrrec de dos alumnes de quart d'infermeria, sota la supervisió del CAP i amb la col.laboracio del laboratori Tena.