CINEMA GENER 2013

"Perquè el cervell no es torni vell"

"Un buen partido" - durada 1 h  i 45 min.
Cinemes OCINE Girona

Dimecres 9 de gener de 2013 a les 16.00 h.
Preu: 3 euros entrada, més 2 euros autobús
Recollida davant la Policia de Salt a les 15.00 h.