CINEMA DESEMBRE 2012

“Perquè el cervell no es torni vell”

“Lo imposible”- durada 1h i 47 min.
Cinemes OCINE Girona
Dimecres 5 de desembre de 2012 a les 16.00 h
Preu: 3 euros entrada, més 2 euros autobús
Recollida davant la Policia de Salt a les 15.00 h