CINEMA NOVEMBRE 2012

"Perquè el cervell no es torni vell"

 EL FRAUDE
EL FRAUDE - durada 1 hora i 47 minuts
Cinemes OCINE Girona

Dimecres 7 de novembre de 2012 a les 16.00 h
Preu: 3 euros entrada, més 2 euros autobús
Recollida davant la Policia de Salt a les 15.00 h