ACTIVITATS FIXES:


  • Manualitats: dilluns i dijous de 15.30 a 17.30 h  • Entreteniments de memòria: dimarts de 15.30 a 17.30h.
     
  • Alfabetització: dimarts de 10.30 a 11.30h.